როგორი უნდა იყოს კამერის სადენი? როგორ კეთდება?

13.01.2022
1.111
როგორი უნდა იყოს კამერის სადენი?  როგორ კეთდება?

როგორი უნდა იყოს კამერის სადენი?  როგორ კეთდება?

უსაფრთხოების კამერების სისტემები ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი სისტემაა უსაფრთხოებისა და სიფრთხილის ზომების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ვინაიდან საკითხი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა, უსაფრთხოების კამერის სისტემებში პროექციიდან კამერის დამონტაჟებამდე ყველა პროცესი ძალზე მნიშვნელოვანია. ამ მიზეზით, უსაფრთხოების კამერების სისტემების ეფექტურად და მარტივად  გამოყენების გზა არის ამ დარგის ექსპერტების მიერ უსაფრთხოების კამერების დაყენება.

უსაფრთხოების კამერების სისტემების დაყენების დაწყებამდე განისაზღვრება კამერების გამოყენების ადგილები. ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტები, რომლებიც გასათვალისწინებელია არის ის, რომ არ უნდა არსებობდეს დაბრკოლებები იმ ადგილს შორის, სადაც კამერა იქნება დაყენებული და სანახავ ადგილს შორის, და რომ კამერა უნდა განთავსდეს ისეთ ადგილებში, სადაც მზის პირდაპირი შუქი არ იქნება. კამერების დამონტაჟების ადგილის დადგენის შემდეგ დგინდება სად განთავსდება DVR, ანუ ციფრული ჩამწერი. თუ ეს ადგილი არჩეულია მონიტორთან ახლოს და გაყვანილობის შესაბამისად, შეიძლება უფრო ეკონომიური განაცხადის გაკეთება. ადგილის განსაზღვრის შემდეგ, სადაც განთავსდება DVR, აუცილებელია გაყვანილობის პროცესის გაგრძელება. უსაფრთხოების კამერის სისტემების დაყენებისას საჭიროა ცალ-ცალკე სადენი  თითოეული კამერისთვის და უპირატესობა მიენიჭება 2+1 კამერის სადენის  ან 4+1 კამერის სადენს. უსაფრთხოების კამერების სისტემების სადენების გაყვანის შემდეგ შესაძლებელია კამერის დაყენების ეტაპზე გადასვლა. კამერის დაყენებისას აუცილებელია კამერის ბოლო კავშირების მიწოდება სადენებით  და ამ კავშირებით აუდიო, ვიდეო და დენის გადაცემა.

უსაფრთხოების კამერით საკაბელო კავშირების გაკეთების შემდეგ, ზოგიერთ სისტემაში DVR მოწყობილობა შეიძლება მყარ დისკზე იყოს დაკავშირებული. ასევე შესაძლებელია უსაფრთხოების კამერის მყარი დისკის დაკავშირება იმ შემთხვევებში, როდესაც DVR-ში მყარი დისკი არ არის. DVR-ში მყარი დისკის მიწოდებისა და მონაცემთა კავშირის დასრულების შემდეგ, შესაძლებელია მაყურებლის დაკავშირების ეტაპის დაწყება. უსაფრთხოების კამერის სისტემების დაყენება სრულდება ისეთი მოწყობილობების შეერთებით, როგორიცაა მონიტორები, ტელევიზორები, რომლებზეც მოხდება უსაფრთხოების კამერის სისტემებით მიღებული სურათების ყურება და DVR-ზე HDMI, VGA გამოსასვლელები.

რატომ არის კამერის სადენები  მნიშვნელოვანი?

უსაფრთხოების კამერების სისტემები ფართოდ გამოიყენება როგორც შიდა და გარე სივრცეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ასევე სურათების ჩასაწერად. უსაფრთხოების კამერების სისტემებს, რომლებსაც აქვთ შემაკავებელი და პრევენციული ფუნქცია არასასურველი სიტუაციებისგან, განსაკუთრებით ქურდობისგან, მნიშვნელოვანი როლი აკისრია საწარმოების მომსახურების ხარისხის ამაღლებაში, სურათების ჩაწერის წყალობით. გარდა ამისა, შესაძლებელია სამრეწველო საწარმოებში წარმოების კონტროლის უზრუნველყოფის მიზნით უსაფრთხოების კამერების სისტემების გამოყენება.

უსაფრთხოების კამერის სისტემები შეიძლება იყოს სასურველი, როგორც ანალოგური ან IP ჩართული. სასურველია გამოიყენოთ CCTV და კოაქსიალური სადენები  ანალოგური კამერის სისტემებში და CAT5 და CAT6 სადენები  IP- კამერის სისტემებში. კოაქსიალური კაბელების გამოყენება შეიძლება სასურველი იყოს დისტანციური  გამოსახულების გადაცემის მიზნით გარკვეულ მანძილზე. ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს, რადგან ამ პროდუქტებს დამატებითი ენერგიის კაბელები სჭირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს უფრო მაღალი ხარჯები, კოაქსიალური კაბელები ბევრად ნაკლები დანაკარგით მუშაობენ, ვიდრე სხვა ტიპის კაბელები, იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება შორ მანძილზე სურათების და ვიდეო გადაცემას.

CCTV სადენები  არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული პროდუქტი უსაფრთხოების კამერების სისტემებში. CCTV კაბელები არის კომპოზიტური კაბელები და შექმნილია ვიდეო, აუდიო, საცნობარო, დენის და განგაშის სიგნალების ერთდროული გადაცემისთვის. CCTV კაბელები შეიძლება გამოყენებულ იქნას კამერის ცენტრიდან 100 მეტრამდე მანძილზე და ძალიან ეკონომიურია, რადგან დამატებითი ენერგეტიკული კაბელებით არ იწვევს შრომის ხარჯებს.

CCTV სისტემები დღეს ფართოდ გამოიყენება ყველა სფეროში. სასურველია გამოიყენოთ CCTV კაბელის ტიპები უსაფრთხოების კამერების სისტემებში, რომლებიც გამოიყენება როგორც შიდა, ასევე გარე სივრცეების მონიტორინგის, ნახვისა და ჩაწერისთვის. გამოსახულების სიგნალის და დენის გადაცემის უზრუნველსაყოფად კაბელის ერთ-ერთი სასურველი ტიპია 2+2 CCTV კამერის სადენი. უსაფრთხოების კამერის სისტემების მუშაობისთვის საჭირო ენერგია უზრუნველყოფილია ამ კაბელებით. ამავდროულად, კამერიდან გადაღებული სურათი შესაბამისი კაბელის გამოყენებით გადადის მონიტორზე ან ჩამწერზე.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..