რა არის Nya სადენი?  რას აკეთებს?

რა არის Nya სადენი?  რას აკეთებს?

რა არის Nya სადენი?  რას აკეთებს?

რა არის Nya სადენი? რას აკეთებს? მე-19 საუკუნის ბოლოს ელექტროენერგიის და ტელეფონის გამოგონებით, სადენებმა ადამიანთა ცხოვრებაში შეაღწია და მყარად გაიდგა ფესვი. მიუხედავად იმისა, რომ სადენებს, რომლებიც უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში, ერთი შეხედვით საკმაოდ მარტივად გამოიყურება, ეს ასე არ არის. სადენებს  აქვს თვისება, რომ იყოს პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება ელექტრონულ მოწყობილობებში, შენობებში, ტელევიზორებში, სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში, კომპიუტერებში და ბევრ სხვადასხვა სფეროში. ის, რომ მას აქვს ასეთი ფართო გამოყენების არეალი, არის მიზეზი მათი მზარდი მნიშვნელობისა და ის ფაქტი, რომ სადენების  შესახებ ახალი კვლევები ყოველდღიურად ტარდება.

მასალებს, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი ელექტრული იზოლირებული ძარღვისგან,  რომელიც გადასცემს ელექტრო ენერგიას და აკავშირებს ორ ელექტრო მოწყობილობას, ეწოდება ელექტრო სადენები. ელექტრული სადენების  გამტარები ძირითადად დამზადებულია შიშველი ან მრგვალი სპილენძის მავთულისგან და ნაწილობრივ დაგრეხილი ალუმინის მავთულისგან. სადენები  შედგება ფენებისგან, როგორიცაა გამტარი, გარსი, ჯავშანი, ძარღვი,  ეკრანის კონცენტრული გამტარი.

მიუხედავად იმისა, რომ სადენებს  შეიძლება ჰქონდეთ ისეთი თვისებები, როგორიცაა სითბოს წინააღმდეგობა, წყლის წინააღმდეგობა, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების გარეშე, ისინი შეიძლება ასევე იყოს უფრო თხელი, მოქნილი და სხვადასხვა ფერის, იმისდა მიხედვით, თუ რა ფართობზე  იქნება გამოყენებული.

სადენები  შეიძლება დაიყოს მათი თვისებების, გამოყენების სფეროებისა და საჭიროებების მიხედვით. თუმცა, ისინი  შეიძლება კლასიფიცირდეს TS (თურქული სტანდარტები), VDE (გერმანული სტანდარტები), IEC (საერთაშორისო ელექტრო კომისია), BS (ბრიტანული სტანდარტები) სიმბოლოების მიხედვით.

რატომ უნდა გამოვიყენოთ Nya სადენი?

თავისი ერთძარღვიანი სტრუქტურით გამორჩეული, Nya სადენები არის სადენის  ერთ-ერთი ტიპი, რომელიც ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში. Nya სადენებს  აქვთ სამუშაო ტემპერატურა 70 C-მდე და უძლებენ მოკლე ჩართვის ტემპერატურას 160 C-მდე.

Nya სადენებს  გამოყენების ფართო სპექტრი აქვთ, რადგან ისინი უძლებენ მაღალ ტემპერატურას. Nya სადენები,  რომლებიც ძირითადად გამოიყენება დახურულ და მშრალ ადგილებში, ასევე სასურველია ფიქსირებულ ობიექტებსა და დანადგარებში.

nya სადენის  გამოყენება იმ სამუშაოებში და ადგილებში, სადაც მაღალი ტემპერატურაზეა საუბარი, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ძალიან ხელსაყრელია. მშრალ გარემოში ძალიან სასარგებლოა nya სადენის  გამოყენება, რომლის გარე ნაწილი დაფარულია PVC-ით, რათა უზრუნველყოს გადაცემა  ისე, რომ ელექტროენერგიის დაკარგვა  არ მოხდეს. Nya სადენში  სპილენძის მავთულის წყალობით, ის უზრუნველყოფს შესანიშნავ გადაცემას.

Nya სადენები  გამოიყენება შიდა და მშრალ ადგილებში, ფიქსირებულ ობიექტებში, გამანაწილებელ  დაფებსა და შიდა მილების ინსტალაციებში. ზოგადად, 2.5 მმ და 1.5 მმ nya სადენი გამოიყენება შიდა დანადგარებში. სასურველია გამოიყენოთ 6 მმ სადენი  შენობების მთავარ პანელებში, ხოლო 4 მმ სადენი  სხვადასხვა ტიპის პანელებში. 4 მმ nya სადენები  ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ურთიერთდაკავშირებისთვის.

Nya სადენები, რომლებიც დაბალი ძაბვის სადენებია ბევრი ფუნქცია აქვს. Nya სადენები  რომლებიც ელექტროენერგიის უსაფრთხო ტრანსპორტირებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო და მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა ტიპის. თუმცა, ასევე არსებობს განსხვავებები nya სადენების  ტექნიკურ გამოთვლებში.

Nya სადენების  მახასიათებლები

Nya სადენების  ტიპები შეიძლება განსხვავდებოდეს გამოყენების საჭიროებების მიხედვით. Nya სადენების  ზოგადი თვისებები:

 • იზოლირებული;
 •  შექმნილია როგორც მყარი ან წნული;
 •  შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც თაბაშირზე, ასევე მის ქვეშ;
 •  PVC დაფარული;
 •  გარსის  გარეშე;
 •  შეუძლია გაუძლოს 70 გრადუს ტემპერატურას;
 •  ის შეიძლება დამზადდეს როგორც ერთი ან მრავალძარღვიანის  დიზაინი.

ზოგადად სასურველია გამოიყენოთ ერთძარღვიანი გამტარის  ტიპები დახურულ და მშრალ ადგილებში. Nya სადენს  შეუძლია გაუძლოს  300 V – 450 V – 500 V – 750 V გარკვეული ტემპერატურის ფარგლებში.

ყვითელი და მწვანე nya სადენები  მიწის ზონებისთვის, წითელი, შავი და ყავისფერი nya სადენები  ფაზებისთვის და ლურჯი nya სადენები კი   ავლენენ თავიანთ ნეიტრალური ფუნქციურ თვისებებს.

რა უნდა იყოს გათვალისწინებული გამოყენების  დროს?

გამოყენების  არეალისა და საჭიროების მიხედვით ყველაზე ზუსტი სადენის  განსაზღვრის შემდეგ, ძალზე მნიშვნელოვანია  ყურადღება მიაქციოთ ზოგიერთ პუნქტს:

 • გამოყენების დროს სადენების  ოპერაციული ძაბვის ცოდნის აუცილებლობის გარდა, სადენისთვის  ასევე მნიშვნელოვანია სიმძლავრე, წინაღობა და დანაკარგი;
 •  ვინაიდან სითბო მნიშვნელოვანია სადენის  მუშაობისთვის, გასათვალისწინებელია იმ გარემოს ტემპერატურული პირობები, სადაც ის გამოყენებული იქნება;
 •  სადენის  განივი კვეთა სწორად უნდა იყოს არჩეული, რადგან სადენს გამტარუნარიანობის ან სიგნალის მიხედვით შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა კვეთა. ზოგიერთ სადენში  მანძილი და გადაცემის სიმძლავრე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ენერგეტიკულ და სამონტაჟო სადენებში;
 •  სადენის ნაკრები  შეიძლება იყოს მოძრავი ან ფიქსირებული, მონტაჟისას ამას ყურადღება უნდა მიექცეს რადგან ფიქსირებულიც და მოძრავიც სხვადასხვანაირად მონტაჟდება;
 •  სადენის  გამოყენებისას, ძარღვისა და გარსის ფერის კოდირება უნდა მოხდეს სისტემასთან ჰარმონიაში;
 •  სადენების გამოიყენებისას  მასალის შერჩევა უნდა მოხდეს იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა ზემოქმედება, მექანიკური სტრესი, მღრღნელების რისკი გარემოში;
 •  შენახვის, ბობინზე დახვევის, ხვეულის დამზადებისა და დაგების პროცესების დროს, სადენის  დიამეტრი და მინიმალური დახრის რადიუსის მნიშვნელობები მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული;
 •  ძალზე მნიშვნელოვანია სამონტაჟო მანძილი,  ობიექტში გასაყვანი სადენის  სიგრძე უნდა განისაზღვროს ძაბვის ვარდნის გაანგარიშებით, რათა ავირჩიოთ სწორი კვეთა ელექტროსამონტაჟო სადენებში.  უნდა მოხდეს იმ სადენების მაქსიმალური მანძილის დადგენა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ანტენის, CCTV, ვიდეო  და ქსელის სადენების  (CAT) გამოყენებისთვის.
ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..