რა არის კოაქსიალური სადენი? სად გამოვიყენოთ?

რა არის კოაქსიალური სადენი?  სად გამოვიყენოთ?

კოაქსიალური სადენი  არის ენერო ენერგიის გადამტანი პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება ელექტრო და ელექტრონულ ველებში, დაფარულია საიზოლაციო მასალით და რომელშიც მოთავსებულია ერთი ან მეტი მეტალის გამტარი. კოაქსიალური სადენი  ასევე შეიძლება განისაზღვროს, როგორც სპილენძის სადენის ტიპი, რომელიც გამოიყენება გარემო პირობებში, სადაც ელექტრული ხმაური ინტენსიურია. სპილენძის გამოყენებას  უპირატესობას ანიჭებენ  ქსელების უმეტესობაში, რადგან სპილენძის დაბალი წინააღმდეგობა ელექტრული დენის მიმართ საშუალებას იძლევა სიგნალის გადატანას უფრო შორს.

კოაქსიალურ სადენებს  აქვთ მაღალი ტევადობა. ტელევიზია, სატელეფონო ქსელები, ლოკალური ქსელები და CATV (ანტენები, ტელევიზია) კოაქსიალური სადენების  გამოყენების სფეროებს შორისაა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სადენები  გამოიყენება შორ მანძილზე სატელეფონო ქსელებში, ისინი შეიცვალა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სადენებიტა  და სატელიტური სისტემებით ამ სფეროში. დღეს კოაქსიალური სადენები  გამოიყენება სატელევიზიო  და კამერის სისტემებში და გამოიყენება რადიოს, ტელევიზიისა და ტელეფონების მაღალი სიხშირის სიგნალების გადაცემაში. კოაქსიალური სადენები ასევე ძალიან ეფექტურია მაღალი სიხშირის ანალოგური სიგნალების გადასატანად.

მათი მახასიათებლების გამო, კოაქსიალური სადენები  გამოიყენება მონაცემთა გადაცემისთვის საცხოვრებელ, კომერციულ და სამრეწველო ობიექტებში. კოაქსიალურ სადენებს, რომლებიც გამოიყენება 1940 წლიდან, აქვთ 80-ჯერ უფრო სწრაფი ინფორმაციის გადაცემის სიმძლავრე და უფრო მაღალი გამტარუნარიანობა, ვიდრე გრეხილ მავთულს. ამავდროულად, ის უზრუნველყოფს მეტ დაცვას ელექტრული ხმაურისა და დარტყმისგან. კოაქსიალურ სადენებს,  რომლებსაც შეუძლიათ როგორც ანალოგური, ასევე ციფრული სიგნალების გადატანა, ასევე შეუძლიათ საკაბელო ტელევიზიის მაუწყებლობის უპირატესი გამოყენება მათი მაღალი გამტარობის გამო.

კოაქსიალურ სადენებს  ბირთვში აქვთ  სპილენძის გამტარი. სპილენძი გარედან დაფარულია საიზოლაციო ფენით, ხოლო ფენის ზედა ნაწილი დაფარულია ალუმინის ან სპილენძის ნაქსოვი ჯავშნით. ჯავშანი  არის გარე პლასტმასის საიზოლაციო  საფარი. კოაქსიალური სადენების  სტრუქტურის წყალობით, ცენტრალურ გამტარზე გადატანილ სიგნალზე არ მოქმედებს ელექტრული ხმაური.

მკვრივი ლითონის ფარი კოაქსიალური სადენებს  შიგნით მოქმედებს როგორც ბარიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისგან და ქმნის მოქნილ ცილინდრს შიდა სადენების  გარშემო. ეს ბარიერი უზრუნველყოფს სადენის შიდა  იზოლაციას ორი განსხვავებული გზით:

  • იცავს სადენს  ელექტრომაგნიტური ველისგან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩარევა. ეს ხელს უშლის სხვა სადენებს  შიდა სადენის  მიერ წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებისგან;
  • ვინაიდან ცენტრში მდებარე სადენი  მუდმივად დაცულია  მანძილით გარე დამცავ მხარეს, მასზე ზემოქმედება არ ხდება კუთხეებში პარალელურად განლაგების დროს.

კოაქსიალური სადენები  ცნობილია, როგორც სადენის  ტიპი, რომელიც შექმნილია დაბალი სიმძლავრის სიგნალების გადასაცემად მაღალ  ელექტრომაგნიტურ  ადგილებში. არსებობს სხვადასხვა ტიპის კოაქსიალური სადენები  სხვადასხვა თვისებებით. კომპიუტერულ ქსელებში შესაძლებელია კომუნიკაციის უზრუნველყოფა უფრო დიდ დისტანციებზე, ვიდრე UTP ან STP სადენები  გამეორებების საჭიროების გარეშე. კოაქსიალურ სადენებში  მონაცემები გადადის ცენტრში არსებული განტარით. შიდა გამტარი მავთული და გარე გამტარი მავთული ჩვეულებრივ ატარებენ იგივე სიდიდის დენს  საპირისპირო მიმართულებით. კოაქსიალური სადენების  გამოყენების არეების მიხედვით, შიდა გამტარი, გარე გამტარი და გარე საიზოლაციო მასალები გროვდება სამ ძირითად ჯგუფად: კოაქსიალური სადენები  შიდა გამტარის მიხედვით, კოაქსიალური სადენები  გარე გამტარის მიხედვით და კოაქსიალური სადენები პლასტმასის  გარე გარსის მიხედვით.

კოაქსიალური სადენები შიდა გამტარით

კოაქსიალურ სადენებში  მონაცემთა გადაცემა უზრუნველყოფილია შიდა გამტარის მეშვეობით. კოაქსიალური სადენები, რომლებშიც სუფთა სპილენძის შიდა გამტარებია, გამოიყენება დახურული მიკროსქემის სატელევიზიო სისტემის ინსტალაციაში და აქვთ სიგნალის ხაზის დაკარგვისა და გაუარესების რისკი, ვიდრე სპილენძის დაფარული ფოლადის გამტარები. ვინაიდან სუფთა სპილენძი რბილია, ის უნდა იქნას გამოყენებული დანადგარებში დამაგრებით ისე, რომ არ მოხდეს შიდა გამტარის რღვევა შეფერხების შემთხვევაში.

წმინდა  გამტარები მიიღება მრავალი სუფთა სპილენძის მავთულის ერთმანეთთან დახვევით. კოაქსიალური სადენები  სპილენძის დაფარული ფოლადის გამტარებით გამოიყენება იმ ადგილებში, რომლებიც საჭიროებენ სიმტკიცეს. ვინაიდან შიდა გამტარი არის ფოლადი, ცნობილია, რომ ისინი მდგრადია მსხვრევის მიმართ.

კოაქსიალური სადენები  გარე გამტარით

ისინი გამოიყენება გარე გარემოში ელექტრომაგნიტური ჩარევისა და რადიოსიხშირული ეფექტების თავიდან ასაცილებლად. წნული საფარის გამტარში, სპილენძის კალის შენადნობის, ალუმინის და სუფთა სპილენძისგან შემდგარი გამტარი ზოლები, რომლებიც დამოკიდებულია საფარზე, იკრიბება ისე, რომ ისინი ერთმანეთში ირევა და მიიღება გარე გამტარი.

კოაქსიალური სადენები, რომლებშიც გარე გამტარი არის ალუმინის შეკრული საფარი, ჩვეულებრივ გამოიყენება CATV დანადგარებში, ხოლო გარე გამტარი არის 100% ალუმინის ფოლგა. ოთხი ფენის გამტარი მიიღება შეკრული გარსის  და ალუმინის ფოლგის გამტარის თანმიმდევრული შერწყმით და ოთხი ფენის ფორმირებით. სასურველია გამოიყენებულ იქნეს  ისეთ გარემოში, სადაც ელექტრონული ჩარევის ეფექტი მაღალია.

კოაქსიალური სადენები  პლასტიკური საფარით

გარე პლასტიკური საფარი ემსახურება როგორც თბოელექტრო იზოლაციას გარემოსა და სადენებს  შორის. პლასტმასის გარე საფარის ტიპები იქმნება გარემოს ტემპერატურისა და ელექტრული წინააღმდეგობის მახასიათებლების მიხედვით.

ეს არის PVC კოაქსიალური სადენების ერთ-ერთი გარე იზოლატორი და შეიძლება გამოყენებულ იქნას -40-დან +80 გრადუსამდე მიდამოებში. იმ ადგილებში, სადაც გამოყენებული იქნება პოლიეთილენისგან დამზადებული გარე იზოლატორები ძალიან მაღალი ელექტრული იზოლატორებით, გარემოს ტემპერატურა უნდა იყოს -55-დან +85 გრადუსამდე. ფტორირებული ეთილენ პროპილენისგან დამზადებული გარე იზოლატორები, რომლებიც ძალიან მდგრადია ქიმიკატებისა და სითბოს მიმართ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმ ადგილებში, სადაც ტემპერატურაა -50-დან +200 გრადუსამდე.

კოაქსიალური სადენების  ტიპებს აქვთ საკუთარი RG კოდები. ცნობილია, რომ კოაქსიალურ სადენებში  მნიშვნელობა და ცვლილებები არის სადენის  წინაღობა ან ომმეტრი. წინაღობა არის სადენის  წინააღმდეგობა ელექტრული დენის გარკვეული სიგრძის მიმართ.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..