რა არის ინტერკომის სადენი? როგორ ხდება მათი დაკავშირება?

21.01.2022
1.177
რა არის ინტერკომის სადენი?  როგორ ხდება მათი დაკავშირება?

რა არის ინტერკომის სადენი?  როგორ ხდება მათი დაკავშირება?

ინტერკომი ეწოდება სისტემებს, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება ხმოვანი კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად ბინებსა და სამუშაო ადგილებზე. ინტერკომის მუშაობის პრინციპი, რომელიც დაფუძნებულია push-to-talk პრინციპზე, რეალიზდება ცენტრალური ინტერკომთან დაკავშირებული განშტოების ინტერკომების მეშვეობით. ღილაკზე დაჭერით ისაუბრეთ და მოუსმინეთ ღილაკიდან თითის აღებით. ამრიგად, უზრუნველყოფილია ცალმხრივი კომუნიკაცია მომხმარებლებს შორის. ინტერკომის მოდელები, რომლებიც ავტომატურად იხურება საუბრის დასრულების შემდეგ, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამუშაო ადგილებზე, ტაქსის სადგომებში, ბინებსა და ბევრ სხვადასხვა ადგილას. სასურველია გამოიყენოთ ინტერკომი სხვადასხვა ფუნქციით, გამოყენების საჭიროებიდან გამომდინარე. ბინებში გამოყენებული ინტერკომების ძირითადი ფუნქციაა როგორც ბინის პერსონალის, ისე სხვა ბინების გამოძახება. ინტერკომის მოდელებს, რომლებსაც აქვთ ბევრად უფრო მოწინავე ფუნქციები, შეიძლება ჰქონდეთ დამატებითი ფუნქციები, როგორიცაა კარის ავტომატური კონტროლი, ხანძრის სიგნალიზაციის გააქტიურება და ვიდეო ზარი.

ინტერკომის მახასიათებლები და მოდელები შეიძლება განსხვავდებოდეს გამოყენების მიზნისა და საჭიროების მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ ინტერკომის ტიპები ძირითადად გამოიყენება სამუშაო ადგილებსა და ბინებში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ფუნქციური და მოდულარული სტრუქტურის მქონე ინტერკომები შესაფერისია როგორც ინდივიდუალური, ასევე მრავალი  მომხმარებლის გამოყენებისთვის.

ვიდეო ინტერკომის სისტემების წყალობით მომხმარებლები იღებენ   მყისიერი კომუნიკაციის შესაძლებლობა. ამ გზით, ადვილად შეიძლება თავიდან აიცილონ შენობაში უცხო პირების  შესვლა. თუ კავშირი დამყარებულია უსაფრთხოების კამერებთან, ისეთ ადგილებში, როგორიცაა სათამაშო მოედნები ან ავტოსადგომები, შეგიძლიათ ნახოთ ინტერკომის საშუალებით. მისი  გამოყენება შესაძლებელია ბინებს შორის აუდიო და ვიდეო ზარების განსახორციელებლად. ქურდობისა და ხანძრის სიგნალიზაციის მართვა ასევე შესაძლებელია ინტერკომის საშუალებით. მათ შუძლიათ მუშაობა სიგნალიზაციის და უსაფრთხოების კამერების სისტემებთან ჰარმონიაში. ასევე დიდი უპირატესობაა ინტერკომის სისტემების დისტანციური მართვა, რომლებიც თავსებადია ჭკვიანი სახლის ავტომატიზაციის სისტემებთან.

კითხვები ინტერკომის სადენების  შესახებ

დიაფონის სადენი  სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, DT8 შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბინებში, შენობის სისტემებში, ასევე უზრუნველყოფს დაცვას გარედან, ჩარევის გარეშე ვიდეო  და სხვა აუდიო -ვიდეო სისტემებში. ინტერკომის სადენებს  ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ, რადგან ისინი გრეხილია, ანუ რამდენიმე პატარა სადენი  შემოხვეულია  ღერძის გარშემო. კაბელებზე შემოხვეული გარსები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გარემო  ზემოქმედებისგან  დაცვაში. DT8 სადენები,  რომლებსაც აქვთ შესაფერისი ფუნქციები მოკლე მანძილზე გადაცემის ამოცანების შესასრულებლად, მათი ფუნქციების გამო,  ასევე ხშირად გამოიყენება საინფორმაციო მოწყობილობებში მონაცემთა გადაცემისას.

მიუხედავად იმისა, რომ DT8  სადენები  წარმოადგენს ვიდეო და აუდიო  სისტემების ძირითად ინფრასტრუქტურას, გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელიც უზრუნველყოფს დიაფონის  სისტემების ეფექტურ მუშაობას. დიაფონის  კაბელები გამოიყენება როგორც აუდიო, ასევე ვიდეო სისტემებში და მათზე არ მოქმედებს ჩარევა, მათი მახასიათებლების წყალობით.

ინტერკომის კაბელის ტიპები ასევე გამოიყენება საინფორმაციო აღჭურვილობაში და შეიძლება უპირატესობა მიანიჭოთ შიდა საკომუნიკაციო სისტემებში, ინტერკომის სისტემებში და შენობის შიგნით  შიდა ხმის სისტემებში.

არსებობს მრავალი განსხვავებული ტიპის ინტერკომის სისტემა,  ვიდეო დომოფონი ითვლება უაღრესად ფუნქციონალურ მოწყობილობებად, რადგან ისინი იძლევიან კომუნიკაციის შესაძლებლობას შენობის შესასვლელთან  ვიზიტორებთან რაიმე ფიზიკური ურთიერთქმედების საჭიროების გარეშე. როდესაც ვიდეო ინტერკომები ინტეგრირებულია სახლის ავტომატიზაციის სისტემებთან, ისინი ზრდიან სახლის უსაფრთხოებას და უზრუნველყოფენ კომფორტს მრავალ  წერტილში. ვიდეო ინტერკომები ძირითადად ინტეგრირებულია წვდომის კონტროლის სისტემებთან და მომხმარებლებს ეძლევათ წვდომის საშუალება  თითის ანაბეჭდის სენსორებსა და ბარათებზე ავტორიზაციის მიცემით, პინ კოდის საშუალებით. ინტერკომის მართვა შესაძლებელია მრავალ სხვადასხვა სისტემასთან ინტეგრირებით, მათ შორის სახლის ავტომატიზაციის სისტემებთან, განგაშის სისტემებთან და მართვის სისტემებთან.

ინტერკომი არის ფუნქციური მოწყობილობა

ინტერკომი შედგება ორი ძირითადი კომპონენტისგან, კარის ზარის პანელი და ინტერკომის ფილიალი. შენობის შესასვლელთან განთავსებული ზარის პანელი შემოსული ადამიანების ხმებს ან გამოსახულებებს გადასცემს ინტერკომის ფილიალში. დომოფონის ფილიალები ასევე აწვდიან მასპინძლებს შემომავალ აუდიო  ან ვიდეო გამოსახულებას  მათზე განთავსებული დინამიკის ან ეკრანის საშუალებით.

ვიდეო ინტერკომის სისტემების მუშაობა შესაძლებელია კავშირების მოწყობით იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებულ ინტერკომის სისტემას აქვს სრული სპილენძის DT8, CAT6 ან 4+1 CCTV სადენი,  მაგრამ ბინაში არსებულ მონიტორებთან მიერთებით კაბელების შეცვლის გარეშე. თუ გაყვანილობა არ არის სპილენძი და რკინის გამტარობა დაბალია, პირველ რიგში ხდება სადენის  შეცვლა. შემდეგ ხდება შიდა მონიტორების დაკავშირება. შეუძლებელია რომელიმე ბრენდის ინტერკომის მუშაობა იმავე სისტემაზე, როგორც სხვა ბრენდი. ამის მიზეზი ის არის, რომ სისტემაში გამოყენებული საკაბელო და ენერგო  განსხვავებები ამის საშუალებას არ იძლევა.

ინტერკომის ტიპები შეიძლება გამოყენებულ იქნას შენობების ყველა სისტემის და ამ სისტემების ყველა ნაწილის კომუნიკაციისთვის. ვინაიდან DT8 სადენები  არის იაფი, გამძლე და პრაქტიკული პროდუქტი, ისინი გამოიყენება თითქმის ყველა განგაშის, ვიდეო და აუდიო სისტემაში. დიდ უპირატესობად შეიძლება ჩაითვალოს DT8 სადენების  გამოყენება თითქმის ყველა ინფორმატიულ თუ საკომუნიკაციო ქსელში. DT8 სადენის  ტიპებს შეუძლიათ წარმატებით გააგრძელონ ერთი და იგივე დავალების გადაცემა  სხვადასხვა მოწყობილობებისთვის იმავე ხაზზე, მათი მუშაობის პრინციპებისა და გამძლეობის გამო.

ვიზიტორთა კომენტარი

კომენტარი ჯერ არ არის. შეგიძლიათ გააკეთოთ პირველი კომენტარი ქვემოთ მოცემული ფორმის გამოყენებით..